Krakowskie Centrum Zabezpieczeń ul.Klimeckiego 14 paw32 30-705 Kraków NIP 9451556744