Regulamin

 

1.Sklep internetowy, działający pod adresem www.miluni.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową następujących towarów: konfekcja pościelowa, prześcieradła, narzuty, koce, szlafroki, konfekcja obrusowa, ręczniki, dywany, dywaniki, poduszki, kołdry, sejfy i inne. Oferta prezentowana w katalogu wysyłkowym oraz na witrynie internetowej ważna jest do wyczerpania zapasów.

 1. Właścicielem sklepu www.miluni.pl jest:

Krakowskie Centrum Zabezpieczeń ul. Klimeckiego 14 paw. 32   30-705 Kraków    NIP: 945-155-67-44 

Kontakt:

E-mail: sklep@miluni.pl

Tel: 12 413 15 75,   12 413 09 54

 1. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Kupującym, musi być osobą fizyczną pełnoletnią lub Firmą.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.miluni.pl, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym www.miluni.pl, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy, zasady ochrony danych osobowych Kupującego oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę www.miluni.pl. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie internetowym www.miluni.pl, są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 5. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym www.miluni.pl

7.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

7.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Kupującego – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji – „Zarejestruj się”, (2) kliknięciu pola „Akceptuj”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (miasto, kod pocztowy, kraj, ulica, numer ulicy, numer mieszkania), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz hasło. W wypadku Kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

7.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do właćiciela www.miluni.pl w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@miluni.pl  lub też pisemnie na adres: Krakowskie Centrum Zabezpieczeń ul. Klimeckiego 14 paw. 32    30-70 Kraków.

7.1.2. Formularz Zamówienia – Realizacja Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zatwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

7.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia – Realizacja Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.

7.1.3. Newsletter – na Newsletter można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

7.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez odznaczenie odpowiedniego checkbox’a w zakładce „Twoje konto”.

7.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Kupujący: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768. Rzeczywisty kolor konfekcji może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach. zależy to od indywidualnych ustawień monitora.

7.3. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej miluni.pl . oraz osób trzecich. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Miluni.pl obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez Miluni.pl, a realizacja zamówienia rozpoczyna się w ciągu 24 godzin, zaś przy zamówieniach złożonych w dni wolne od pracy w ciągu 48 godzin, chyba, ze w karcie produktu podano inny termin realizacji.  Po wpłynięciu zamówienia następuje ostateczna weryfikacja dostępności w magazynie, zastrzegamy sobie w związku z tym  prawo do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Czas realizacji zamówienia w przypadku przedpłaty jest to czas, który upływa od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Miluni.pl do dnia wysłania przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej , przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji, jest realizowane po skompletowaniu całości towaru. Czas realizacji zamówienia w przypadku zamówień realizowanych za pobraniem jest to czas od momentu potwierdzenia zamówienia przez system do momentu wysłania przesyłki. Czas realizacji zamówienia wynosi około 5 dni roboczych.
 3. Zamówienia na towary lub kolekcje limitowane z powodu ograniczonej ilości towarów, złożone po wyczerpaniu zapasów, nie będą mogły być zrealizowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez pracownika sklepu www.miluni.pl. Kupującemu przysługuje w takiej sytuacji możliwość anulowania zamówienia.
 4. Formy płatności:

- Przedpłata na konto bankowe:

KRAKOWSKIE CENTRUM ZABEZPIECZEŃ

Numer konta: ALIOR BANK 24 2490 0005 0000 4530 5904 1610

- Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem)

   Ta  forma płatności jednak nie dotyczy  mebli  o wymiarach   powyżej 70 x 70 x 70  cm

- szybki przelew  dotpay

 1. Koszty wysyłki:

Firma kurierska

- wpłata na konto bankowe 11zł+23%vat

- wysyłka za pobraniem wiąże  się z dodatkową opłatą 4 zł+23%vat

Zapewniamy bezpłatną wysyłkę dla  zamówień o wartoći powyżej 300  zł brutto

 1. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
 2. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem. Sprawdzenie zawartości przesyłki powinno nastąpić w obecności kuriera. W przypadku niezgodności ilościowej, rzeczy uszkodzonych (np. stłuczonej ceramiki) w trakcie transportu, należy spisać protokół reklamacyjny. Reklamacje w terminie późniejszym nie będą uznawane.
 3. Zwrot towaru lub reklamacja następuje na adres: Krakowskie Centrum Zabezpieczeń ul. Klimeckiego 14 paw. 32  30-705 Kraków
 4. Odstąpienie od umowy

16.1. Kupujący będący konsumentem dokonujący zakupów w sklepie internetowym Miluni.pl, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając SPRZEDAWCY stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia w którym Kupujący objął w posiadanie towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

16.2. Odstąpienie od umowy wymaga od Kupującego złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w ust. 16.1.

i przesłania na adres sklep@miluni.pl

16.3. Miluni.pl przesyła na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy;

16.4. „Miluni.pl zwraca Kupującemu dokonane przez niego płatności w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

16.5. Kupujący zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

16.6. Miluni.pl dokonuje zwrotu płatności wyłącznie na  rachunek  bankowy, który należy wskazać  w  wiadomości  e-mail  lub  w  oświadczeniu  zwrotu  razem z towarem.

16.7. Miluni.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

16.8. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar „Miluni.pl , jednak nie później niż czternaście dni (14 dni) od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

16.9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

16.10. Towar  większych gabarytów pakowany jest na paletach. W przypadku zwrotu Kupujący ma  również obowiązek spakować  towar na paletę i  zamocować  do niej w sposób  bezpieczny dla ładunku

 1. Reklamacje

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Aby proces składania i rozpatrywania reklamacji przebiegał sprawnie i z dbałością o dobra klienta, prosimy o postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami *. Procedura składania reklamacji:

 • zgłosić problem na adres sklep@miluni.pl
 • wypełniony FORMULARZ REKLAMACJI (wzór prześlemy  na wskazany przez zgłaszającego reklamację adres e-mail) prosimy umieścić wewnątrz przesyłki;
 • do złożenia reklamacji potrzebny jest oryginalny dowód zakupu;
 • przesyłka (jej zapakowanie) powinna zapewnić bezpieczny transport towaru, najlepsze będzie użycie opakowania oryginalnego;
 • towary o większych  gabarytach, które  nadano na palecie, w przypadku zwrotu, miuszą  być  również spakowane na paletę i zamocowane do niej
 • czas przewidziany na rozpatrzenie reklamacji to maksymalnie 14 dni;
 • jeżeli reklamacja dotycząca niezgodności towaru z umową została uznana, na Miluni.pl . ciąży obowiązek zwrotu kosztów przesłania towaru.

W wypadku, gdy reklamacja zostanie odrzucona – koszty wysyłki pokrywa kupujący;
adres do wysyłki reklamowanego towaru:  Krakowskie Centrum Zabezpieczeń ul. Klimeckiego 14 paw. 32   30-705 Kraków.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana kupujący ma do wyboru uprawnienia, które są w zasadzie równorzędne : obniżenie ceny, odstąpienie od umowy, wymiana towaru na wolny od wad lub naprawa. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli sprzedany towar ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie.  Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

*        Jeśli wystąpił problem z produktem kupionym w sklepie internetowym Miluni.pl i nie udało Ci się rozstrzygnąć reklamacji w  naszej firmie, możesz ją zgłosić w systemie internetowego rozstrzygania sporów UE („Platforma ODR”).

Platforma ODR oferuje konsumentom i sprzedawcom z UE możliwość osiągnięcia pozasądowego porozumienia dotyczącego reklamacji produktów kupionych online. Ta prosta w obsłudze, interaktywna witryna internetowa jest dostępna bezpłatnie we wszystkich oficjalnych językach UE. Platforma umożliwia konsumentom i sprzedawcom znalezienie organu rozstrzygającego, a następnie osiągnięcie porozumienia w sprawie reklamacji. Platforma ODR jest dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/odr.

 1. Na życzenie naszych klientów wystawiamy faktury VAT. Na fakturze umieszczane są dane w takiej formie, w jakiej zostaną wpisane przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru.
 3. Rzeczywisty wygląd towaru sprzedawanego za pośrednictwem sklepu internetowego www.miluni.pl, może nieznacznie różnić się od oferty przedstawionej na zdjęciach umieszczonych w witrynie internetowej. W związku z powyższym reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.
 4. Miluni.pl zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.
 5. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 6. Tolerancja rozmiarowa konfekcji pościelowej wynosi +/-3%
 7. Konfekcja sprzedawana jest w następujących rozmiarach:
 8. Poszwa 140 cm ±3 x 200 cm ±3, poszewka 70 cm ± 2 x 80 cm ± 2
 9. Poszwa 160 cm ± 3 x 200 cm ±3, 2 poszewki 70 cm ± 2 x 80 cm ± 2
 10. Poszwa 180 cm ± 3 x 200 cm ±3, 2 poszewki  70 cm ± 2 x 80 cm ± 2
 11. Poszwa 200 cm ± 3 x 220 cm ±3, 2 poszewki  70 cm ± 2 x 80 cm ± 2
 12. Dokładamy wszelkich starań, aby opisy produktów, a także dane techniczne były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości przez producenta.
  Staramy się zamieszczać fotografie oddające w  sposób możliwie  rzeczywisty.
  Nie odpowiadamy jednak za różnice, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera, na którym fotografie są wyświetlane. Mogą one mieć wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru.
  Stosujemy nazwy kolorów nadane przez producenta.
 13. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe klientów sklepu są przechowywane w zbiorze danych Krakowskie Centrum Zabezpieczeń ul. Klimeckiego 14 paw. 32   30-705 Kraków. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Krakowskiego Centrum Zabezpieczeń. i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do naszej firmy.
 14. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.